Müügi- ja tagastustingimused 
Kaina Talu e-poe kasutamistingimused
Seisuga 25.04.2021


1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
 • Kaina Talu e-pood: internetiaadressil https://www.kainatalu.ee tegutsev e-pood
 • Kasutustingimused: käesolevad Kaina Talu e-poe kasutustingimused
 • Klient:  isik, kes ostab Kaina Talu e-poest Tooteid
 • Müüja: Kaina Talu, reg. kood 12630700, Kaina t. Vatsla k. Saue v. Harjumaa 76915, tel 5341 6779, e-post: tellimused@kainatalu.ee 
 • Tarbija: füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega 
 • Tellimus: kliendi esitatav ostutellimus Kaina Talu e-poest
 • Toode: toode (tooted), mida Müüja Kaina Talu e-poes müüb


2. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad Kaina Talu e-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel. 
2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.
2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.
2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil https://www.kainatalu.ee
2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.
2.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles.
2.7. Kaina Talu e-poe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: tellimused@kainatalu.ee, tel 5341 6779.

3. TOODE JA HIND

3.1. Kaina Talu e-poe tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.
3.2. Toodete hoiustatakse jahe – ja sügavkülmladudes ning Toodete transportimiseks kasutatakse jaheautosid.
3.3. Toodete hinnad Kaina Talu e-poes on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.4. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Kaina Talu e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on Toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
3.5. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu järgmistel juhtudel: Tallinna linnas alla 50-eurosele tellimusele 6€. Juhul kui Tellimuse maksumus kokku on vähemalt 50,00 eurot (koos käibemaksuga), transporditasu ei lisandu. Harjumaal Tallinna lähi ümbruses alla 70-eurosele tellimusele 8€. Juhul kui Tellimuse maksumus kokku on vähemalt 70€ (koos käibemaksuga), transporditasu ei lisandu. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.
3.5. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on Kaina Talu e-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (arusaadavalt vale müügihind).
3.6. Kaalu järgi müüdavate Toodete (näiteks liha lõiked,) puhul võib Toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda.
3.6.1. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb Toote lõplik hind vastavalt  tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab Müüja Kliendi poolt tasutud ja kaalutoote  lõpliku hinna vahe Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses  esitatud kätte toimetamise kuupäevast.
3.6.2. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt  tegelikule kaalule suuremaks, kui Kliendi poolt tasutud, ei ole Klient kohustatud  vastavas osas juurdemakset tegema.
3.7. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.10.) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Müüja tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendile 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

4. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil esitada Tellimus Kaina Talu e-poes.
4.2. Klient saab Kaina Talu e-poes Tellimusi esitada anonüümse Kliendina.
4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Soorita osta“.
4.4. Seejärel tuleb Kliendil sisestada oma nimi ja kontaktandmed ning nõustuda Kasutustingimustega ning privaatsuspoliitikaga.
4.5. Juhul kui Klient soovib Kaina Talu e-poe poolt teostatavat kohalevedu, tuleb Kliendil sisestada kohale toimetamise aadress ning valida Tellimuse täitmise aeg (kuupäev ja kellaaeg).
4.6. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.
4.7. Klient tasub kogu Tellimuse eest Müüja pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.
4.8. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile  e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 2.7. toodud kontaktandmetel.
4.9. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.
4.10. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.
4.11. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.
4.12. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.

5. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED

5.1. Tellimuse eest saab tasuda Kaina Talu e-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
5.2. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

6. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1. Tellimust on võimalik kätte saada Kaina Talu väljastuspunktist Kaina t. Vatsla k. Saue v. Harjumaa 76915, tel 5341 6779 või Tellimus saadetakse kliendi poolt määratud aadressile kulleriga (kullerteenus Tallinna piires ning Tallinna lähiümbruses)
6.2. Tellimuse kättesaamine väljastuspunktis
6.2.1. Väljastuspunktis toimub toodete väljastamine eelneva kokkuleppe alusel.
6.2.2. Riiklikel pühadel toodete väljastamist ei toimu.
6.2.3. Tellimus väljastatakse isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja  Tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib Müüja jätta  tooted väljastamata.
6.2.4. Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel  põhjustel on kolmandad isikud saanud enda kätte unikaalse tellimuse numbri ja selle  alusel on tooted kätte saadud.
6.2.5. Müüja hoiab Tellimust 24 tundi. Kui Klient ei tule 24 tunni möödudes Tellimusele järele, siis loetakse Klient Tellimusest loobunuks ning Müüja tagastab Kliendile  tellimuse maksumuse 7 päeva jooksul.
6.3. Tellimuse kätte toimetamine kulleriga.
6.3.1. Tellimuse kätte toimetamine toimub Tallinna piires ja Tallinna lähiümbruses.
6.3.2. Tellitud Tooted saadetakse Kliendi antud aadressile kulleriga. Selleks tuleb  Kliendil valida Tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata aadress.
6.3.3. Tooted toimetatakse määratud aadressile Tellimuses määratud ajavahemikul.  Enne Kliendi juurde jõudmist võtab kuller Kliendiga ühendust telefoninumbril, mille  klient on Müüjale andnud, teatades Kliendile kohalejõudmise täpsema kellaaja.
6.3.4. Klient peab tagama Tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise.  Kui Tellimuse võtab vastu Kliendi esindaja, on kulleril õigus küsida Tellimuse numbrit.  Juhul kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga Toodete vastuvõtmist kulleri  esmakordsel jõudmisel Kliendi määratud asukohta või muutub Toodete üleandmine  kokkulepitud ajal muu Kliendipoolse asjaolu tõttu võimatuks, loeb Müüja, et klient on  Tellimusest loobunud. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Müüjale Tellimuse  transporditasu. Müüja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha  transporditasu, Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud  kätte toimetamise kuupäevast.
6.3.5. Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal  Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama  Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või meilitsi. Müüja ja Klient lepivad  kokku uue kätte toimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues  kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu  konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse  eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.
6.3.6. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse  kättesaamisest.
6.3.7. Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kätte toimetatud   Toodete vastavust saatelehele. Tellimuse mittevastavused (nt defektsed või katkises  pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient  kohustatud märkima kulleri kätte jäävale saatelehele ning Tellimusele mittevastavad  Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.
6.3.8. Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus Toodetest või osast neist loobuda.  Kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Tellimusest täielikul loobumisel ja/või  juhul, kui osalise loobumise tulemusel jääb Tellimuse maksumus alla tasuta tarne  miinimumpiiri, on Müüjal õigus Kliendile tagastatavast Tellimuse maksumusest kinni  pidada kohale toimetamise tasu vastavalt tarnepiirkonnale. Tagastamise aluseks on  vastav märge saatelehel. Tagastamisele kuuluv Tellimuse maksumus, millest on  maha arvatud kohale toimetamise tasu, tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7  tööpäeva jooksul alates tagastamise aluseks oleva saatelehe allkirjastamisest.

7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

7.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, täites selleks Lepingust taganemise avalduse tüüpvormi (kättesaadav Kaina Talu e-poe keskkonnas https://www.kainatalu.ee). Taganemise avalduse saab täita ka Kaina Talu väljastuspunktis: Kaina t. Vatsla k. Saue v. Harjumaa 76915, tel 5341 6779.
7.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad Tooted tuleb üle anda Kaina Talu Kaina t. Vatsla k. Saue v. Harjumaa 76915, tel 5341 6779. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.
7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.
7.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:
7.4.1. sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh. kõik jahutatud ja   külmutatud Tooted, st. märgistusega „Kõlblik kuni ...“ Tooted);
7.4.2. sellise asja üleandmisel, mille kasutustähtaeg on möödas;
7.4.3. muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleandmisel.
7.5. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.
7.6. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohale toimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

8.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.
8.2. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).
8.3. Klient kohustub Müüjat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.
8.4. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile:  klienditeenindus@kainatalu.ee või Müüja aadressile Kaina t. Vatsla k. Saue v. Harjumaa 76915, tel 5341 6779. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada Müüja Lepingust taganemise tüüpvormi, mis on kättesaadav Kaina Talu e-poe keskkonnas https://www.kainakalu.ee) ning lisada ostu tõendav dokument.
8.6. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee
8.7. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin.

9. VASTUTUS

9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2. Klient vastutab Kaina Talu e-poes Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10. TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED

10.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.
10.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kliendil võimalus viia ükskõik millisesse kauplusesse vastavasse kogumispunkti.


11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe Kaina Talu isikuandmete vastutav töötleja on Kaina Talu Kaina t. Vatsla k. Saue v. Harjumaa 76915, tel 5341 6779. Kaina Talu edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohale toimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 • Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
 • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
 • kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 
 • Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
 • Isikuandmeid hoitakse teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 
 • Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. 
 • Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. 
 • Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
 • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
 • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
 • Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
 • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. 
 • Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Vaidluste lahendamine
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (klienditeenindus@kainatalu.ee). Järelevalveasutus on Eesti andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).